หมวดสินค้า

เลือกตัวอย่างเว็บไซต์ที่ท่านชื่นชอบ

     Godji.NET มีตัวอย่างเว็บไซต์มากมายตามความต้องการของท่าน หลังจากที่ท่านได้เลือกตัวอย่างแล้วทาง Godji.NET จะนำไปประยุกต์เพื่อให้เข้ากับทางเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถเข้าชมตัวอย่างเว็บไซต์ต่างๆ ได้ด้านล่างนี้ หากท่านต้องการรูปแบบเว็บไซต์นอกเหนือจากที่นำมาเสนอ ท่านสามารถส่งตัวอย่างเว็บไซต์ที่ท่านชื่นชอบมาให้เราตีราคาเพื่อนำเสนอท่านต่อไปได้เช่นกัน

     Godji.NET รับทำเว็บไซต์ในราคาถูกจนถึงเว็บไซต์ราคาแพง ซึ่งการคิดราคาของเราจะตามเวลาในการทำงานจริง หากท่านเลือกเว็บไซต์ตัวอย่างด้านล่างนี้ ซึ่งถือเป็นเว็บไซต์ราคาถูก เราสามารถทำให้ท่านได้เสร็จภายใน 3 วันในราคา 4,800 บาทและพร้อมอัพโหลดข้อมูลขึ้นไปยังเว็บไซต์ของท่านฟรีด้วย

    หากท่านมีเว็บไซต์อยู่แล้วทาง Godji.NET รับดูแลเว็บไซต์ของท่านทั้งเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งคราว โดยคิดตามราคาการปรับปรุงเว็บไซต์ตามที่ท่านต้องการ เช่นราคาหน้าละ 150 บาท หรือจะคิดในราคาเหมายกโดเมนก็แล้วแต่ท่านต้องการ

     หากท่านมีความประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ www.godji.net/contactus.aspx